Prijatie prvej základnej školy na Slovensku a v poradí už 7. gymnázia v bratislavskom kraji do siete nemeckých partnerských škôl

zväčšiť

Dňa 23.06.2014 boli prvej základnej škole na Slovensku za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolfa Kusého, do ktorej škola patrí, slávnostne odovzdané z rúk chargé d´affaire Nemeckého veľvyslanectva Reinharda Wiemera titul a plaketa "Nemecká partnerská škola", ktorú prevzal riaditeľ školy Za Kasárňou v Bratislave Dr. Milan Ščasný. Škola sa môže pochváliť 50-ročnou tradíciou rozšíreného vyučovania nemčiny a od školského roka 2013/14 sa pod vedením Nemeckej centrály pre zahraničné školstvo úspešne podrobilo prvých 23 žiakov skúškam na získanie nemeckého jazykového diplomu I. stupňa Konferencie ministrov kultúry. Tento pilotný projekt sa tak oslávil s vynikajúcim výsledkom a základná škola Za Kasárňou v Bratislave ponúka odteraz tieto skúšky všetkým pripraveným záujemcom z 8. a 9. ročníka školy.

Radio Slowakei International

zväčšiť
zväčšiť

O niekoľko dní neskôr, dňa 26.06.2014, prevzala z rúk kultúrneho atašé Berndta Oesterlena aj riadteľka Gymnázia Grösslingová Eva Petrášová. V sieti partnerských škôl je tak v Bratislavskom kraji už 7 gymnázií, na ktorých môžu žiaci pod vedením Nemeckej centrály pre zahraničné školstvo získať jazykový diplom Konferencie ministrov kultúry.

zväčšiť

Prijatie prvej základnej školy na Slovensku a v poradí už 7. gymnázia v bratislavskom kraji do siete nemeckých partnerských škôl