Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov gymnáziám z Bratislavského regiónu

zväčšiť

150 jazykových diplomov odovzdalo Nemecké veľvyslanectvo v bratislavskom regióne žiakom šiestich gymnázií: Jána Papánka (Vazovova), Ivana Horvátha, Laca  Novomeského (Tomášikova), Mercury, Malacky a Gymnázia Bilíkova, ktoré so 49 diplomami predstavuje z tohto množstva navyšší podiel. Už viac tisícok absolventov tohto regiónu, kde je záujem o nemčinu výnimočne vysoký, obdržalo od roku 1998 nemecký jazykový diplom II. stupňa Konferencie ministrov kultúry. 

Ďalším trom školám (Gymnázium Grösslingová, Metodova a Základná škola Za Kasárňou) z Bratislavy odovzdalo Nemecké veľvyslanectvo v tomto roku predikát a plaketu „Nemecká partnerská škola“, čím pristúpili do skupiny škôl, ktorých žiaci majú možnosť jazykový diplom získať.

Malá oslava odovzdávania diplomov za kultúrneho programu žiakov z Gymnázia Bilíkova sa 17.06.2014 uskutočnila v rezidencii nemeckého veľvyslanca za prítomnosti kultúrneho atašé Berndta Oesterlena a odbornej poradkyne a koordinátorky pre nemčinu v poverení Nemeckej centrály pre zahraničné školstvo Gudrun Telge.

zväčšiť
zväčšiť

Bildergalerie