Osvedčenia o udelení štipendia DAAD

zväčšiť

Dňa 21.05. sa na Nemeckom veľvyslanectve slávnostne odovzdávali osvedčenia o udelní štipendia DAAD na nasledujúci akademický rok. 20 študentov a 4 mladí vedci zo Slovenska budú môcť vďaka týmto štipendiám absolvovať časť štúdia, výskumu alebo letný jazykový kurz v Nemecku.

Ťažiskom činnosti DAAD na Slovensku je podpora germanistiky a nemeckého jazyka cez spostredkovanie a vysielanie lektorov nemeckého jazyka, literatúry a reálií na slovenské univerzity a vysoké školy. V akademickom roku 2013/14 sú na Slovensku nasadení štyria lektori a 3 asistenti, okrem toho podporuje DAAD od septembra 2012 na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škadinavistiky Komenského Univerzity v Bratislave zatiaľ prvú dlhodobú docentúru za doteraz 51-ročnej spolupráce so Slovenskom. V akademickom roku 2014/15 sa plánuje zriadenie dodatočného lektorátu na Univerzite Komenského. 

Nemecká výmenná akademická služba (Der Deutsche Akademische Austauschdienst - DAAD) je najväčšou svetovou organizáciou pre medzinárodnú výmenu študentov a vedcov. Od svojho založenia v roku 1925 podporila DAAD viac než 1,5 milióna akademikov na celom svete. Jej činnosťou však nie je len poskytovanie štipendií. Podporuje internacionalizáciu nemeckých vysokých škôl a univerzít a posilňuje germanistiku a nemecký jazyk v zahraničí. Jej ponuka prechádza od mesačných jazykových kurzov cez jeden rok štúdia v zahraničí pre študentov až po doktorandské štúdium, od praxe až po docentúru, od informačnej návštevy až po vybudovanie vysokej školy v zahraničí.