Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov na školách z Komárna, Šale, Nitry und Nových Zámkov

zväčšiť

Dňa 07. 05. 2014 zablahožeali Nemecké veľvyslanectvo a Nemecká centrála pre zahraničné školstvo 50 diplomantom zo škôl v Nových Zámkoch, Komárne, Nitre a Šali k získaniu nemeckého jazykového diplomu II. stupňa konferencie ministrov kultúry, počas veľmi pestrého kultúrneho programu, ktorý pripravili žiaci týchto škôl. Vo svojom príhovore poukázal veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen na vysokú angažovanosť Spolkovej republiky Nemecko práve na Slovensku v podpore výučby nemeckého jazyka. Bez záujmu a snahy škôl, ich učiteľov, rodičova a v neposlednom rade aj samotných žiakov, ktorí spolu umcňujú takú produktívnu spoluprácu, by všetka podpora bola zbytočná.

Práve teraz, v desiatom výročí členstva v EÚ si však aj diplomanti vďaka diplomu výrazne vylepšili svoje možnosti a perspektívy pre budúce štúdium, ale aj  dočasnú, či dlhodobú činnosť za hranicami SR v únii.

Bildergalerie