Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov školám z Dubnice, Žiliny a Prievidze

zväčšiť

Dňa 30.4.2014 zablahoželali Nemecké veľvyslanectvo a Nemecká centrála pre zahraničné škosltvo počas slávnostého kultúrneho programu 57 diplomantom z troch gymnázií (zo Žiliny, Dubnice nad Váhom a Prievidze), na ktorých sa udeľuje nemecký jazykový diplom II. stupňa konferencie ministrov kultúry Spolkovej republiky Nemecko, k získaniu tohto diplomu. Nemecký jazykový diplom II. stupňa spolu s domácim maturitným vysvedčením oprávňuje absolventov uchádzať sa o štúdium na niektorej nemeckej univerzite. Vo svojom príhovore zdôraznil veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen úzke kultúrne, politické a hospodárske prepojenia medzi oboma krajinami.

Bildergalerie