Koncerty Speváckej akadémie Roberta Franza z Halle v Slovenskej filharmónii

zväčšiť

Dňa 16. a 17.4. vystúpila Spevácka akdémia Roberta Franza z Halle s dvoma koncertami v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Zbor, založený v roku 1814 je po berlínskej speváckej akadémii jeden z najstarších telies svojho druhu v Nemecku. V Jánových pašiách BWV 245 od Johanna Sebastiana Bacha sa v Bratislave predstavili popri Slovenskej filharmónii:

Frank-Steffen Elster, /dirigent/

*Julia Kirchner, /soprán/

*Inga Jäger, /alt/

*Marcus Ullmann, /tenor/Evanjelista/

*Christian Zenker, /tenor/árie/

*Stefan Heinemann, /barytón/Ježiš/

*Stephan Storck, /bas/árie, Pilát/

Robert-Franz-Singakademie Halle