Starostlivosť o vojenské hroby na Slovensku

zväčšiť  

Bratislava (17.01.11): Počas slávnostnej ceremónie na ministerstve odovzdal slovenský minister vnútra Daniel Lipšic nemeckému a ruskému veľvyslancovi katalóg vojenských hrobov na území Slovenska. Pre obe kajiny zvlášť sú v každom vydaní popísané všetky vojenské cintoríny, kde odpočívajú padlí vojaci oboch svetových vojen.

Minister Lipšic vyzdvihol vo svojom príhovore dobrú spoluprácu s oboma krajinami v oblasti starostlivosti o vojnové hroby. Veľvyslanec Hartmann za svoju stranu poďakoval za veľkú podporu, ktorú zachovaniu nemeckých vojnových hrobov v krajine poskytuje slovenská strana a ktorá je viditeľná predovšetkým v podporovaní pracovných skupín, ktoré každoročne vysiela na Slovensko Nemecký zväz starostlivosti o vojnové hroby.