1.mája sa zrušili obmedzenia voľného pohybu pracovníkov - Nemecko a Rakúsko otvárajú svoje pracovné trhy

Bahnsignal „Freie Fahrt“ zväčšiť (© dpa/pa) 01.05.2011 sa zrušili pre slovenských štátnych príslušníkov pracovné obmedzenia v Nemecku, ktoré platili od vstupu Slovenska do Európskej únie. Každý občan Slovenska, ktorý by chcel pracovať v Nemecku, bude môcť prijať a vykonávať prácu v Nemecku za tých istých podmienok ako nemecký štátny príslušník. Pracovné povolenie už nebude potrebné.

Keďže zamestanosť je v Nemecku vysoká, čo znamená, že sa pohybuje na úrovni dvadsaťročného rekordu, mnohé firmy rôznych odvetví hľadajú súrne kvalifikované pracovné sily. Naproti tomu je situácia na trhu práce pre nekvalifikované pracovné sily naďalej napätá.

Okrem Nemecka sa zrušili pracovné obmedzenia aj v Rakúsku.Tieto obmedzenia platili na nemeckom a rakúskom trhu práce pre väčšinu krajín, ktoré v roku 2004 vstúpili do Európskej únie: pre Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko ako aj pre Litvu. Pre tieto krajiny sa pracovné obmedzenia rušia. Naproti tomu ostávajú platné pre štátnych príslušníkov Bulharska a Rumunska, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2007.

2. Slovensko-nemecké hospodárske fórum, ktoré sa uskutoční 2. júna v Bratislave, bude taktiež venované téme vplyvu zrušenia týchto obmedzení na pracovný trh v Nemecku a na Slovensku.