Dobrovoľná služba spolkového ministerstva zahraničných vecí v oblasti kultúry na celom svete - aj na Slovensku

zväčšiť V roku 2009 začala medzinárodná dobrovoľná služba pre mladých vo veku od 18 do 26 rokov v oblasti kultúry na celom svete. Tento program je realizovaný Nemeckou komisiou UNESCO a podporovaný spolkovým ministerstvom zahraničných vecí. Táto kultúrna služba, ktorá trvá 6 až 12 mesiacov, umožňuje ľuďom z Nemecka, aby sa dobrovoľne angažovali v oblasti kultúry a vzdelávania. Služba je finančne zabezpečená, takže sa na nej môžu zúčastniť mnohí mladí ľudia, ktorí sú vysielaní do rozvojových krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky ako aj do štátov Strednej a Východnej Európy.

Aj Slovensko patrí od začiatku programu ku krajinám, do ktorých Nemecko vysiela týchto dobrovoľníkov. Od marca 2011 sa na Slovensku významne zapájajú do tejto služby 9 dobrovoľníci z Nemecka. Pôsobia okrem iného na Spoločnej slovensko-nemeckej škole v Bratislave, na slovenských stredných školách, ktoré ponúkajú jazykové diplomy oprávňujúce k prijatiu na štúdium na nemeckých vysokých školách bez príjimacích pohovorov alebo na dvoch školách podporovaných Goetheho inštitútom Bratistava. Dobrovoľníci o.i. pomáhajú pri zabezpečení vyučovania a pri spostredkovaní nemeckého jazyka.

Viac informácií na: www.kulturweit.de