Kultúra a vzdelanie

Dobrovoľná služba spolkového ministerstva zahraničných vecí v oblasti kultúry na celom svete - aj na Slovensku

V roku 2009 začala medzinárodná dobrovoľná služba pre mladých vo veku od 18 do 26 rokov v oblasti kultúry na celom svete. Tento program je realizovaný Nemeckou komisiou UNESCO a podporovaný spolkovým ministerstvom zahraničných vecí. Táto kultúrna služba, ktorá trvá 6 až 12 mesiacov, umožňuje ľuďom z Nemecka, aby sa dobrovoľne angažovali v oblasti kultúry a vzdelávania...

Deutsche Welle organizuje Global Media Fórum

Deutsche Welle usporiada v čase od 20.06. do 22.06.2011 v Bonne 4. ročník „Globálneho mediálneho fóra“, ktoré nadväzuje na úspešné fórá predchádzajúcich rokov, kde sa zúčastnilo viac ako 1.300 účastníkov...

Studieren

Štúdium v Nemecku

Nemecko sa stáva čoraz viac atraktívnejšou krajinou pre štúdium:

ponúka medzinárodne uznávané vysokoškolské bakalárske alebo magisterské štúdium, štúdijne odbory v anglickom jazyku, kreditný systém štúdia, ktorý umožňuje akumuláciu a prenos štúdijných výsledkov.

Osvedčenia o udelení štipendia DAAD

Dňa 21.05. sa na Nemeckom veľvyslanectve slávnostne odovzdávali osvedčenia o udelní štipendia DAAD na nasledujúci akademický rok. 20 študentov a 4 mladí vedci zo Slovenska budú môcť vďaka týmto štipendiám absolvovať časť štúdia, výskumu alebo letný jazykový kurz v Nemecku.

Iniciatíva "Školy: Partneri budúcnosti"

Vzdelanie ponúka perspektívu – Viacjazyčnosť otvára horizonty.

Na našich partnerských školách v cudzine chceme okrem sprístupnenia nášho jazyka a vzdelania vzbudiť záujem a prozumenie medzi študentami navzájom. Viac informácií o iniciatíve "Školy: Partneri budúcnosti" nájdete tu:

Prijatie prvej základnej školy na Slovensku a v poradí už 7. gymnázia v bratislavskom kraji do siete nemeckých partnerských škôl

Dňa 23.06.2014 bol prvej základnej škole na Slovensku za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, do ktorej škola patrí, slávnostne odovzdaný z rúk chargé d´affaire Nemeckého veľvyslanectva Reinharda Wiemera titul a plaketa "Nemecká partnerská škola", ktorú prevzal riaditeľ školy Za Kasárňou v Bratislave Dr. Milan Ščasný.

Wir sind Helden

Prečo sa učiť po nemecký?

Informácie pre ľudí, ktorí chcú byť v 21. storočí  s nami na špici.

Karneval der Kulturen Quelle: picture alliance/dpa

Kultúrny život v Nemecku

Kultúrny život v Nemecku je mnohostranný a napínavý - vydajte sa na poznávaciu cestu.

DaS Fest - Druhý nemecko-slovenský rodinný deň

Dňa 21. júna 2014 sa na námestí Eurovea v Bratislave pod názvom „DaS Fest“ uskutoční už druhý nemecko-slovenský deň pre rodiny. Návštevníci si tu budú môcť od 10.00 do 20.00 hod. užívať nemeckú kuchyňu, hry, súťaže pre deti a mládež, ako aj hudobný program z pódia, medzi inými aj s Darou Rolins.

Kultúra a vzdelanie

Anne-Sophie Mutter

Goethe-Institut Bratislava

Kurzy nemeckého jazyka

Logo des Goethe-Instituts

Kurzy nemeckého jazyka ponúka okrem iného Goetheho inštitút. Informujte sa.

Alebo sa chcete radšej učiť prostredníctvom internetu? Redakcia D ponúka online kurzy.

Sieťové prepojenie s Nemeckom

Young Germany je iniciatíva Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a jeho partnerov. Jej cieľom je informovať o Nemecku, zosúladiť tok informácií, poskytnúť pomoc pri študijných, výskumných a vzdelávacích pobytoch v Nemecku. (stránka v anglickom jazyku)

Young Germany ponúka v nemeckom jazyku interaktívne materiály o Nemecku, Podcast a Videocast