Veda

Väzby a výmeny medzi nemeckými a slovenskými univerzitami a výskumnými ústavmi sú intenzívne a majú dlhodobú tradíciu.


Slovenská akadémia vied má rozsiahle kontakty s nemeckými výskumnými ústavmi, napr. s Inštitútmi Fraunhofera, Maxa Plancka, Desy etc.

Mnohé vysoké školy nadviazali partnerstvá, z ktorých 18 je podporovaných Nemeckou akademickou výmennou službou DAAD. Táto podpora spočíva najmä v umožnení intenzívnej výmeny učiteľov a študentov partnerských vysokých škôl (hosťovské docentúry, študijné semestre na príslušnej partnerskej vysokej škole). DAAD podporuje aj študijné odbory v nemeckom jazyku.

Logo - Alexander von Humboldt Stiftung

Ďalšie inštitúcie, ktoré podporujú vzájomnú výmenu

Výmenu nemeckých a slovenských vedcov podporujú nasledujúce inštitúcie v Nemecku:

  • Nadácia Alexandra von Humboldta udeľuje slovenským vedcom štipendiá za účelom výskumného pobytu v Nemecku.
  • DAAD podporuje činnosť nemeckých docentov na slovenských vysokých školách a udeľuje slovenským vedcom výskumné štipendiá (výberové konanie na Slovensku zabezpečuje SAIA).
  • Nemecká výskumná spoločnosť podporuje výmenu vedcov, vedecké podujatia (konferencie, odborné semináre atď.) a slovenské vedecké inštitúcie darmi vo forme vedeckej literatúry a vedeckých časopisov.
  • Nezisková nadácia Hertie
  • Nadácia Volkswagen

Veda

Handy und Laptop

Goethe-Institut Bratislava

Kurzy nemeckého jazyka

Logo des Goethe-Instituts

Kurzy nemeckého jazyka ponúka okrem iného Goetheho inštitút. Informujte sa.

Alebo sa chcete radšej učiť prostredníctvom internetu? Redakcia D ponúka online kurzy.

Sieťové prepojenie s Nemeckom

Young Germany je iniciatíva Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a jeho partnerov. Jej cieľom je informovať o Nemecku, zosúladiť tok informácií, poskytnúť pomoc pri študijných, výskumných a vzdelávacích pobytoch v Nemecku. (stránka v anglickom jazyku)

Young Germany ponúka v nemeckom jazyku interaktívne materiály o Nemecku, Podcast a Videocast