Mládež muzicíruje 2014

zväčšiť

Nemecká škola v Bratislave usporiada v piatok, dňa 10. januára 2014 znovu regionálne kolo súťaže „Deti muzicírujú/Mládež muzicíruje“ , na ktorom sa za určitých predpokladov môžu zúčastniť aj žiaci z iných škôl. Následné mimoštátne kolo regiónu Severvýchodná Európa sa uskutoční v jednej z najstarčích nemeckých zahraničných škôl v Kodani od 19. – 24. marca 2014.

Prihlášku možno podať od 06.11.do 15.12.2013.

Bližšie informácie

Mládež muzicíruje 2013