Nemecký jazyk na Slovensku

Nemecký jazyk je podporovaný na viacerých úrovniach a mnohými inštitúciami:

  • Goetheho inštitút v Bratislave ponúka jazykové kurzy (o.i. hospodársku nemčinu)
  • Nemčina je ako cudzí jazyk podporovaná v školskej oblasti nasledovne: 

              1. Centrála pre zahraničné školstvo vysiela nemeckých učiteľov do nemecko-slovenského bilingválneho gymnázia v Poprade ako aj do 21 ďaľších gymnázií (v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Prievidzi, Trenčíne, Komárne, Nových Zámkoch a ďaľších mestách). Na týchto gamnáziách je možné získať tzv. Nemecký jazykový diplom, ktorý spolu s maturitným vysvedčením zodpovedá podmienkam povelenia štúdia na nemeckých vysokých školách.

              2. Nemeckí učitelia sú vysielaní na pedagogické fakulty s cieľom podporiť ďaľšie vzdelávanie slovenských učiteľov nemčiny.

             Odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo, pani Gudrun Telge, zodpovedá za koordináciu a realizáciu programov.

  • Goetheho inštitút podporuje ďaľšie vzdelávanie slovenských učiteľov nemčiny, udeľuje štipendiá a podieľa sa na vytváraní učebných osnov
  • Nemecká akademická výmenná služba DAAD podporuje na vysokých školách vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka v oblastiach germanistiky a hospodárskej nemčiny (t.č. pôsobí 5 lektorov v Bratislave, Nitre, Prešove a Banskej Bystrici)
  • Nadácia Roberta Boscha podporuje taktiež nemčinu ako cudzí jazyk vyslaním lektorky na Univerzitu vo Zvolene
  • Pedagogická výmenná služba poskytuje každoročne žiakom z celého Slovenska rôzne štipendiá