Prečo sa učiť po nemecky?

Vedecká štúdia podčiarkuje význam nemeckého jazyka na Slovensku

Bratislava (31.05.11): Popri angličtine je nemčina najdôležitejší cudzí jazyk na Slovensku. K tomuto záveru dospela reprezentatívna štúdia Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorú jej autorky, Zora Bútorová a Oľga Gyárfášiová, dnes prezentovali verejnosti.

Po nemecky on-line od A1 po B1

www.deutsch.info je viacjazyčný portál venovaný výuke nemeckého jazyka pre cudzincov. Bezplatné internetové stránky na výučbu nemčiny, ktoré obsahujú tiež informácie o živote v Nemecku a Rakúsku.

Angličtina musí byť, nemčina je plus!

Možno sa opýtate, z akého dôvodu sa máte učiť nemčinu, keď angličtina je rozšírená na celom svete a vedie pred všetkými ostatnými jazykmi. Na túto otázku Vám odpovie prezidentka Goetheho inštitútu, Prof. Dr. Jutta Limbach, nasledovne: "Angličtina musí byť, nemčina je plus."

Veď jazyk je nielen dorozumievacím prostriedkom, ale predstavuje aj kultúru. Už Goothe konštatoval: "Kto sa neučí cudzie jazyky, nepozná svoj vlastný jazyk."

Vedeli ste, že najčastejšie hovoreným materinským jazykom v EÚ je práve nemčina?

Nemecký jazyk na Slovensku

Jedným z najdôležitejších cieľov nemeckej zahraničnej kultúrnej politiky je podporovanie nemeckého jazyka: tie najrôznejšie inštitúcie podporujú nemecký jazyk v oblasti školstva, vysokého školstva a ďaľšieho vzdelávania učiteľov.

Nemecká škola Bratislava

6. septembra 2005 bola v Bratislave otvorená Spoločná nemecko-slovenská škola (DSB).

DSB v Bratislave je jedna zo 155 nemeckých zahraničných škôl na celom svete s materskou školou, základnou školou a s osemročným gymnáziom vo výstavbe. Prvý maturanti opustia gymnázium v roku 2016.

V materskej škole, najmä v predškolskom ročníku, sú deti intenzívne pripravované na úspešné absolvovanie nemeckej základnej školy. Na základnej škole a v gymnáziu vyučujú nemeckí učitelia v nemeckom jazyku podľa učebných osnov Spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. Okrem toho študenti absolvujú výučbu slovenského jazyka a histórie v slovenskom jazyku.

Prečo sa učiť po nemecky?

DeutschLern.net: Kostenlos Deutsch lernen online mit interaktiven Übungen

Goethe-Institut Bratislava

Kurzy nemeckého jazyka

Logo des Goethe-Instituts

Kurzy nemeckého jazyka ponúka okrem iného Goetheho inštitút. Informujte sa.

Alebo sa chcete radšej učiť prostredníctvom internetu? Redakcia D ponúka online kurzy.

Sieťové prepojenie s Nemeckom

Young Germany je iniciatíva Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a jeho partnerov. Jej cieľom je informovať o Nemecku, zosúladiť tok informácií, poskytnúť pomoc pri študijných, výskumných a vzdelávacích pobytoch v Nemecku. (stránka v anglickom jazyku)

Young Germany ponúka v nemeckom jazyku interaktívne materiály o Nemecku, Podcast a Videocast