Po vstupe do Nemecka

Do 3 mesiacov po príchode do Nemecka je potrebné nechať si príslušnom ohlasovacom úrade podľa miesta bydliska vystaviť tzv. Potvrdenie o pobyte podľa § 5 ods.1 FreizügG/EU (Zákona o voľnom pohybe cudzincov). Vstupom Slovenska ku krajinám EU dňa 01.05.2004 úplne zanikla vízová povinnosť.

Podľa predpisov musia byť preukázané dostatočné finančné prostriedky na pokrytie životných nákladov (asi 550,- euro mesačne po dobu 12 mesiacov).