Všeobecné informácie/ubytovanie/aktuálne študijné odbory (stránky v nemeckom jazyku)

Universität Mainz - auf dem Campus zväčšiť

Akademisches Auslandsamt

Na každej nemeckej univerzite je "Akademisches Auslandsamt", ktorý informuje a radí zahraničným študentom a prijíma prihlášky na štúdium.

Kancelária na podporu študentov (Studentenwerk)

Na mnohých vysokých školách existujú kancelárie na podporu študentov, ktoré ponúkajú zahraničným študentom špeciálny "balík služieb" obsahujúci ubytovanie v internáte, stravu, sociálne poplatky a príp. aj podporu. Tento balík stojí mesačne okolo 200 - 300 Euro. Bližšie informácie získate v kancelárii Vašej vysokej školy alebo v centrále - Deutsches Studentenwerk, Weberstraße 55, 53113 Bonn, Tel. 0049-228-269060

Ďalšie informácie/študijné odbory

Ďalšie informácie o štúdiu v Nemecku ako aj adresy vysokých škôl (vrátane listiny všetkých ponúkaných študijných odborov a ďalších okazov) nájdete na internete na nasledovných adresách: