Štúdium v Nemecku

Helle Köpfe zväčšiť (© dpa/pa) Chcete nastúpiťna štúdium v Nemecku, alebo tam absolvovať časť Váśho śtúdia?

Nemecko ako miesto vysokoškolského štúdia

Nemecko sa stáva čoraz viac atraktívnym miestom štúdia : medzinárodne uznávané diplomy (bakalár, master), študijné odbory v anglickom jazyku, študijný systém, ktorý umožňuje poslucháčom jednej vysokej školy uskutočnenie časti štúdia na inej vysokej škole s tým, že štúdium na cudzej vysokej škole je plne uznané.

Praktické informácie pre študentov

Viac ako 300 univerzít a vysokých škôl ponúka veľký výber študijných a výskumných možností v Nemecku.

Zhrnuli sme pre Vás tie najdôležitejšie praktické informácie.

Štipendiá

Nemecko ponúka veľa možností pre získanie štidendií. Kompletné informácie o štipendiách a organizáciách, ktoré ich poskytujú nájdete v nemeckom a anglickom jazyku, ak kliknete na "Podpora medzinárodnej výmeny v oblasti štúdií, vedy a výskumu (štipendiá)".

Štipendiá udeľuje aj Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). Jej slovenským partnerom je Slovenská akademická informačná agentúra SAIA-SCTS, ktorá poskytuje tlačivá pre žiadosti ako aj informácie o ďaľších štipendijných možnostiach v Nemecku.

Osvedčenia o udelení štipendia DAAD

Dňa 21.05. sa na Nemeckom veľvyslanectve slávnostne odovzdávali osvedčenia o udelní štipendia DAAD na nasledujúci akademický rok. 20 študentov a 4 mladí vedci zo Slovenska budú môcť vďaka týmto štipendiám absolvovať časť štúdia, výskumu alebo letný jazykový kurz v Nemecku.

Odborné vzdelanie a ďalšie vzdelávanie

Štúdium v Nemecku

Hörsaal in Deutschland

Kurzy nemeckého jazyka

Logo des Goethe-Instituts

Kurzy nemeckého jazyka ponúka okrem iného Goetheho inštitút. Informujte sa.

Alebo sa chcete radšej učiť prostredníctvom internetu? Redakcia D ponúka online kurzy.

Študovali ste, bádali ste, pracovali ste alebo ste sa ďalej vzdelávali v Nemecku? Hľadáte možnosti, ako by ste udržali, rozšírili alebo využili Vaše kompetencie a kontakty?

 

Zaregistrujte sa na nemeckom portáli „Alumni“:

www.alumniportal-deutschland.org