Deutsche Welle organizuje Global Media Fórum

zväčšiť

Deutsche Welle usporiada v čase od 20.06. do 22.06.2011 v Bonne 4. ročník „Globálneho mediálneho fóra“, ktoré nadväzuje na úspešné fórá predchádzajúcich rokov, kde sa zúčastnilo viac ako 1.300 účastníkov.

 

Táto medzinárodná konferencia sa nesie v tomto roku pod mottom „ĽUDSKÉ PRÁVA a GLOBALIZÁCIA - výzvy pre MÉDIÁ“ (HUMAN RIGHTS in a GLOBALIZED World - Challenges for the MEDIA). Nemecké spolkové ministerstvo zahraničných vecí podporuje konferenciu a sprievodné podujatia, ktorých je vyše 50.

 

Deutsche Welle a spolkové ministerstvo zahraničných vecí si želajú účasť čo možno najväčšieho počtu významných zástupcov zahraničných médií. K nim patrili v minulosti aj zástupcovia zo Slovenska.

Informácie o obsahu, stave príprav, programe konferencie ako aj informácie o akreditáciách nájdete na www.dw-gmf.de .