Karpatskonemecká menšina v Slovenskej republike

Podľa odhadov žije v Slovenskej republike 10.000 - 12.000 príslušníkov nemeckej menšiny.

Približne 800 rokov žijú Nemci na území dnešného Slovenska a - ako iné národnosti - výrazne formovali históriu a kultúru krajiny. O ich staviteľskom umení, vysokej remeselnej a umeleckej zručnosti svedčia mnohopočetné pomníky a umelecké diela v oblastiach, ktoré osídlovali.

XVI. Sviatok kultúry a vzájomnosti v Kežmarku (1.-2.júl)

Veľvyslanec Dr. Axel Hartmann sa 1.júla 2011 zúčastnil v Kežmarku XVI. ročníka podujatia Karpatskonemeckého spolku na Slovensku (KNS) s názvom Sviatok kultúry a vzájomnosti. KNS je už 21 rokov hovorcom a spájajúcim článkom Karpatských Nemcov na Slovensku a slovensko-nemeckej menšiny v Nemecku.

Pfälzer Posaunenchor in der Artikularkirche in Kezmarok

Pfalckí pozaunisti na Slovensku

Pri príležitosti 80. výročia založenia orchestra pozaunistov v Mníšku nad Hnilcom, kde žije karpatskonemecká menšina, koncertovali na Slovensku pozaunistky a pozaunisti krajinského spolku evanjelických pozaunových zborov v Pfalcku.

Výstava o karpatských Nemcoch v Nemeckom spolkovom sneme

Berlin (27.01.11): Predseda NRSR, pán Richard Sulík a predseda Nemeckého spolkového snemu, pán Prof. Dr. Norbert Lammert otvorili dňa 27.01. v priestoroch Nemeckého spolkového snemu v Berlíne výstavu s názvom „Karpatskí Nemci - história života Nemcov na Slovensku“. Výstava sa uskutočňuje pri príležitosti 20. výročia schválenia Vyhlásenia Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov...

Pani Rozina Stolárová-Hoffmann bola vyznamenaná Spolkovým krížom za zásluhy

Bratislava (20.01.11): Za jej významné osobné zásluhy o zachovanie karpatskonemeckej kultúry na Slovensku ako aj za jej neúnavnú angažovanosť v oblasti nemeckého jazyka bola pani Rozina Stolárová-Hoffmann vyznamenaná Krížom za zásluhy udelovanom Spolkovou republikou Nemecko na stuhe zvanom Rad za zásluhy...

20 rokov Karpatskonemeckého spolku na Slovensku

MEDZEV (18.09.2010): Karpatskonemecký spolok na Slovensku (KNS) oslávil minulú sobotu v Medzeve svoje 20. výročie založenia za hojnej účasti zahraničných hostí...

Starostlivosť o vojenské hroby na Slovensku

Bratislava (17.01.11): Počas slávnostnej ceremónie na ministerstve odovzdal slovenský minister vnútra Daniel Lipšic nemeckému a ruskému veľvyslancovi katalóg vojenských hrobov na území Slovenska. Pre obe kajiny zvlášť sú v každom vydaní popísané všetky vojenské cintoríny, kde odpočívajú padlí vojaci oboch svetových vojen... 

Karpatskonemecká menšina v Slovenskej republike

Außenansicht Jüdisches Museum Berlin

Karpatskonemecký spolok na Slovensku (KNS)

Hauerlandfest der Karpatendeutschen in der Slowakei 2004

Karpatskonemecký spolok na Slovensku (KNS) je so svojimi cca. 4.800 členmi najvýznamnejšiou organizáciou nemeckej menšiny na Slovensku. Organizačne sa člení na 5 regiónov, ktoré zodpovedajú bývalým osídleným oblastiam (Pressburg [Bratislava], Hauerland, Oberzips [Horný Spiš], Unterzips [Dolný Spiš] und Bodwatal [Údolie Bodvy]) a svoju činnosť vykonávajú v 33 miestnych spoločenstvách.

Predseda KNS je volený generálnym zhromaždením na dobu 3 rokov. Zastupuje Karpatskonemecký spolok v Rade menšín pri Slovenskej vláde (13 menšín a 2 zástupcovia vlády), ktorý funguje ako poradný orgán vlády v otázkach spojených s menšinami.

Hlavný cieľ spolku je zachovanie a znovuoživenie nemeckého jazyka a kultúry. Členmi môžu byť všetci, ktorí sa cítia byť spätí s týmito hodnotami.