Bilaterálne vzťahy v oblasti kultúry

Kultúrne vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom sú mimoriadne intenzívne a rôznorodé. K intenzívnej výmene dochádza vo všetkých oblastiach kultúry, nielen na štátnej úrovni, ale aj na úrovni spolkových krajov a súkromných nadácií ako aj v rámci medzinárodných a súkromných kontaktov. Goetheho inštitút, Nemecká akademická výmenná služba (DAAD), Nadácia Alexandra von Humboldta, Centrála zahraničného školstva, Inštitút zahraničných vzťahov a Pedagogická výmenná služba sa angažujú v spolupráci so Slovenskom. Stredobodom pozornosti je podpora nemeckého jazyka, výmena učiteľov a žiakov alebo študentov medzi základnými, strednými a vysokými školami ako aj spoločné kultúrne podujatia. Právny rámec pre tieto aktivity tvorí Nemecko-slovenská dohoda o kultúrnej spolupráci z 01. mája 1997.

Nemčina je po angličtine druhým cudzím jazykom na školách a tvorí zároveň základ našich intenzívnych vzťahov. Zo všetkých žiačok a žiakov, ktorí sa učia cudzí jazyk, si vybralo približne 37% nemčinu. Na bilingválnom Gymnáziu UDT v Poprade zloží približne 70 slovenských žiačok a žiakov nemeckú maturitu. Okrem toho môžu žiačky a žiaci mnohých vybraných slovenských gymnázií zložiť skúšku a dostať následne tzv. „Nemecký jazykový diplom“, ktorý umožňuje prijatie na štúdium na nemeckých univerzitách a vysokých školách bez skúšok z nemeckého jazyka. V roku 2005 bola v Bratislave otvorená Spoločná slovensko-nemecká škola (spolu s detskou škôlkou). Ďaľšou väzbou medzi našimi krajinami je karpatsko-nemecká menšina, ku ktorej sa hlási oficiálne približne 5.400 Slovákov a ktorú Spolková republika Nemecko podporuje v jej kultúrny a spoločenských aktivitách.

Ďalej je veľa partnerstiev medzi univerzitami, veľa programov pre podporu výskumu Nemeckej výskumnej spoločnosti (DFG) a nadácie Alexandra von Humboldta, množstvo výmenných a štipendijných programov Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD), Nadácie Roberta Boscha a Pedagogickej výmennej služby (PAD). Spolupracuje sa aj v divadelnej a hudobnej oblasti ako aj medzi múzeami. V mnohých káblových sietiach sú zastúpené nemecké televízne stanice. Partnerstvá medzi školami a mestami prispievajú značne k posilňovaniu slovensko-nemeckých kultúrnych vzťahov.

Goetheho inštitút má svoje zastúpenie v Bratislave už od roku 1991. Inštitút podporuje intenzívne rozširovanie nemeckého jazyka prostredníctvom jazykových kurzov, poradenstva slovenských partnerov ako aj prostredníctvom opatrení vedúcich k ďaľšiemu vzdelávaniu slovenských učiteľov. Okrem toho sa inštitút stará najmä o integráciu mladej slovenskej umeleckej a kultúrnej scény do európskej siete ako aj o dialóg a výmenu skúseností s nemeckými a inými európskymi umelcami predovšetkým v oblasti moderného umenia.

Bilaterálne vzťahy v oblasti kultúry

Deutsch-französisches Kultusministertreffen

Kurzy nemeckého jazyka

Logo des Goethe-Instituts

Kurzy nemeckého jazyka ponúka okrem iného Goetheho inštitút. Informujte sa.

Alebo sa chcete radšej učiť prostredníctvom internetu? Redakcia D ponúka online kurzy.

Študovali ste, bádali ste, pracovali ste alebo ste sa ďalej vzdelávali v Nemecku? Hľadáte možnosti, ako by ste udržali, rozšírili alebo využili Vaše kompetencie a kontakty?

 

Zaregistrujte sa na nemeckom portáli „Alumni“:

www.alumniportal-deutschland.org