Hospodárstvo

Make it in germany

Internetový portál Make it in Germany víta medzinárodných odborníkov v Nemecku!

„Make it in Germany!“: Srdečne vitajte. Na našej stránke sa dozviete ako si vzdelaný odborník môže úspešne vydláždiť cestu do Nemecka  – a prečo sa oplatí v Nemecku žiť a pracovať. Nemecká spolková vláda chce touto on-line-ponukou zabezpečiť už dnes jestvujúcu a v budúcnosti očakávanú vysokú potrebu odborníkov.

Práca v Nemecku

Bližšie informácie o základných podmienkach pre vznik pracovného pomeru v Nemecku nájdete na nižšie ponúknutých stránkach.

Miesto podnikania - Nemecko

Poloha Nemecka v centre Európy otvára zahraničným investorom a návštevníkom veľtrhov celý trh Európskej únie. Využite tento potenciál!

Germany Trade & Invest Slovensko

Podpora zahraničného obchodu

Na tomto mieste Vám ponúkame hospodárske údaje o Slovenskej republike a prehľad o tom, ako Spolkové ministerstvo zahraničných vecí podporuje zahraničný obchod Nemecka.

Okrem toho sme pre Vás zostavili zoznam nemeckých a slovenských kontaktných miest pre oblasť hospodárstva s príslušnými adresami a ďalšími kontaktnými údajmi týchto inštitúcií.

Vývoj a technológia

Viac ako polovica priemyselnej výroby v Nemecku pripadá dnes na výskumno a vývojovo intenzívne odvetvia priemyslu. Tu získate informácie o najdôležitejších nemeckých výskumných zariadeniach. 

Hospodárstvo

19.08.2002: Porsche eröffnet neues Werk in Leipzig

Germany Trade & Invest

Germany Trade&Invest disponuje sieťou spolupracovníkov na celom svete, ktorí spracúvajú priamo na mieste informácie o zahraničných trhoch. V Nemecku spočíva jej úloha v podpore zahraničných firiem, ktoré budujú svoje pobočky v Nemecku. Úzko spolupracuje aj so zastúpeniami nemeckých obchodných komôr v zahraničí. Korešpondentom pre Slovenskú republiku je pán Gerit Schulze so sídlom v Prahe, ktorý pravidelne vypracúva správy o situácii v slovenskom hospodársve a vývoji jednotlivých odvetví.

Gerit Schulze
Štěpánská 65
CZ - 110 00 Praha 1

Tel. +420-233 233 571
Fax +420-233 233 917

VIA FORUM 2017 – Slovensko-nemecké podnikateľské fórum

VIA FORUM

Od 25.09.2017 sa koná 2. ročník VIA FORUM v Košiciach.

Nemecký zákon o minimálnej mzde (Mindeslohngesetz – MiLoG)

Improvisierte Lohntüte mit Geldscheinen

Pozastavenie kontroly dodržiavania zákona o minimálnej mzde za poskytovanie čisto tranzitných služieb. Platnosť ustanovení zákona o nominálnej mzde, ktoré upravujú vyplácanie minimálnej mzdy aj za čisto tranzitné služby, bola pozastavená. Pozastavenie platnosti sa však nevzťahuje na transportné služby, pri ktorých dochádza k vykládke a nakládke tovaru na území Nemecka, resp. na tzv. kabotáž, čo znamená, že firma poskytuje služby v nákladnej doprave so začiatkom aj koncom na území Nemecka. Dôvodom pozastavenia platnosti uvedených ustanovení je preverovanie súladu nemeckého zákona o minimálnej mzde s právom EÚ.

Hľadáte zamestnancov so skúsenosťami s Nemeckom a v Nemecku? Pomôže Vám nemecký portál „Alumni“, ktorý obsahuje ponuky a dopyt ohľadne odborných pracovných síl. Na tomto portáli môžete zadarmo hľadať odborné sily a uchádzačov, ponúkať pracovné miesta a prezentovať Vašu firmu.

Viac informácií a registrácia na:

www.alumniportal-deutschland.org

Miesto podnikania - Nemecko

Poloha Nemecka v centre Európy otvára zahraničným investorom a návštevníkom veľtrhov celý trh Európskej únie. Využite tento potenciál!

Germany Trade & Invest Slovensko

Podpora zahraničného obchodu

Na tomto mieste Vám ponúkame hospodárske údaje o Slovenskej republike a prehľad o tom, ako Spolkové ministerstvo zahraničných vecí podporuje zahraničný obchod Nemecka.

Okrem toho sme pre Vás zostavili zoznam nemeckých a slovenských kontaktných miest pre oblasť hospodárstva s príslušnými adresami a ďalšími kontaktnými údajmi týchto inštitúcií.