Miesto podnikania - Nemecko

Miesto podnikania - Nemecko

Poloha Nemecka v centre Európy otvára zahraničným investorom a návštevníkom veľtrhov celý trh Európskej únie. Využite tento potenciál!

Germany Trade & Invest Slovensko

Miesto podnikania - Nemecko

19.08.2002: Porsche eröffnet neues Werk in Leipzig

Germany Trade & Invest

Germany Trade&Invest disponuje sieťou spolupracovníkov na celom svete, ktorí spracúvajú priamo na mieste informácie o zahraničných trhoch. V Nemecku spočíva jej úloha v podpore zahraničných firiem, ktoré budujú svoje pobočky v Nemecku. Úzko spolupracuje aj so zastúpeniami nemeckých obchodných komôr v zahraničí. Korešpondentom pre Slovenskú republiku je pán Gerit Schulze so sídlom v Prahe, ktorý pravidelne vypracúva správy o situácii v slovenskom hospodársve a vývoji jednotlivých odvetví.

Gerit Schulze
Štěpánská 65
CZ - 110 00 Praha 1

Tel. +420-233 233 571
Fax +420-233 233 917