Hospodárska spolupráca

Bilaterálna hospodárska spolupráca medzi Nemeckom a Slovenskom je veľmi intenzívna a navzájom úzko prepojená. Nemecko je dlhodobo najväčším obchodným partnerom Slovenskej republiky. Do Nemecka smeruje približne 20 percent celkového slovenského vývozu a približne 15 percent celkového dovozu pochádza z Nemecka. Najdôležitejšími vývoznými tovarmi sú osobné automobily a komponenty pre automobilovú výrobu, televízory a televízne obrazovky, energetické zariadenia, výrobky zo železa a ocele, plasty a výrobky z plastov a gumy a chemické výrobky. Najväčšiu časť dovozov Slovenskej republiky z Nemecka tvoria súčasti automobilov, elektrotechnické výrobky a komponenty pre elektrotechnickú výrobu, výrobky zo železa a ocele, chemické a farmaceutické výrobky.

Slovenská republika figuruje medzi zahraničnoobchodnými partnermi Spolkovej republiky Nemecko okolo 20. miesta tak pri dovozoch ako aj pri vývozoch.

Nemecko si rovnako udržuje poprednú pozíciu aj vzhľadom na priame zahraničné investície na Slovensku – už niekoľko rokov je tretím najväčším zahraničným investorom.

Práve pred 10 rokmi bola ako 57. nemecká zahraničná obchodná komora založená Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) so sídlom v Bratislave, ktorá sa počas svojej existencie etablovala ako významné bilaterálne hospodárske združenie. SNOPK sa úspešne angažuje ako sprostredkovateľ medzi slovenskými a nemeckými podnikmi, pomáha pri rozširovaní  hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Nemeckom, pri hľadaní obchodných partnerov a trhových príležitostí. V súčasnosti  má okolo 350 členov, medzi ktorými sú firmy zahraničných investorov na Slovensku, ale aj slovenské a zahraničné podniky.

Zoznam členov SNOPK a podrobnejšie informácie o jej činnosti a ponúkaných službách na www.dsihk.sk.

Hospodárska spolupráca

19.08.2002: Porsche eröffnet neues Werk in Leipzig

Hľadáte zamestnancov so skúsenosťami s Nemeckom a v Nemecku? Pomôže Vám nemecký portál „Alumni“, ktorý obsahuje ponuky a dopyt ohľadne odborných pracovných síl. Na tomto portáli môžete zadarmo hľadať odborné sily a uchádzačov, ponúkať pracovné miesta a prezentovať Vašu firmu.

Viac informácií a registrácia na:

www.alumniportal-deutschland.org