Nemecký zákon o minimálnej mzde (Mindeslohngesetz – MiLoG)

Improvisierte Lohntüte mit Geldscheinen zväčšiť (© dpa/pa)

Pozastavenie kontroly dodržiavania zákona o minimálnej mzde za poskytovanie čisto tranzitných služieb.

Platnosť ustanovení zákona o nominálnej mzde, ktoré upravujú vyplácanie minimálnej mzdy aj za čisto tranzitné služby, bola pozastavená. Pozastavenie platnosti sa však nevzťahuje na transportné služby, pri ktorých dochádza k vykládke a nakládke tovaru na území Nemecka, resp. na tzv. kabotáž, čo znamená, že firma poskytuje služby v nákladnej doprave so začiatkom aj koncom na území Nemecka.

Dôvodom pozastavenia platnosti uvedených ustanovení je preverovanie súladu nemeckého zákona o minimálnej mzde s právom EÚ.

Kontrola dodržiavania zákona o minimálnej mzde bola pozastavená

Platnosť ustanovení zákona o minimálnej mzde (Mindeslohngesetz – MiLoG) vzťahujúcich sa na vyplácanie minimálnej mzdy aj pre výkony tranzitných jázd na území Nemecka bola predbežne pozastavená a to na dobu vyriešenia otázky prípadného porušovania európskeho práva zo strany Nemecka. Európska komisia vo všeobecnosti podporuje zavedenie minimálnej mzdy v Nemecku, avšak uplatňovanie minimálnej hodinovej mzdy vo výške 8,50 Euro za všetky dopravné služby považuje za výrazné obmedzovanie slobody poskytovania služieb a voľného pohybu tovaru. Uplatňovanie ustanovení aj na čisto tranzitnú dopravu a na určité cezhraničné dopravné služby navyše prináša neúmerne veľa administratívneho zaťaženia.

Nemecké štátne inštitúcie nebudú preto do vyriešenia uvedeného právneho problému vykonávať kontrolu o dodržiavaní relevantných ustanovení tohoto zákona ani začínať správne konanie v prípade ich nedodržiavania – toto rozhodnutie sa vzťahuje výlučne len na oblasť poskytovania tranzitných služieb. Aj prípadne začaté správne konania z dôvodu skoršieho porušenia príslušných ustanovení Zákona o minimálnej mzde budú pozastavené.

 Ďalšie informácie sú k dispozícii na webstránkach Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí 

http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Meldungen/2015-01-30-interismloesung-ml-im-reinen-lkw-transitverkehr.html?nn=6216

a na stránke Colnej správy

http://www.zoll.de/SharedDocs/Aktuelle_Einzelmeldungen/DE/Fachmeldungen/arbeit_gesetzlicher_mindestlohn.html"