Práca v Nemecku

EU-Jubiläumsfeier - Europafest

1.mája sa zrušili obmedzenia voľného pohybu pracovníkov - Nemecko a Rakúsko otvárajú svoje pracovné trhy

01.05.2011 sa zrušili pre slovenských štátnych príslušníkov pracovné obmedzenia v Nemecku, ktoré platili od vstupu Slovenska do Európskej únie. Každý občan Slovenska, ktorý by chcel pracovať v Nemecku, bude môcť prijať a vykonávať prácu v Nemecku za tých istých podmienok ako nemecký štátny príslušník.  Pracovné povolenie už nebude potrebné...

Poradenské dni Nemeckej spolkovej dôchodkovej poisťovne dňa 08. a 09.11.2016 v Banskej Bystrici

Poistenci, ktorí majú odpracované obdobia na Slovensku a/alebo v Nemecku, budú mať možnosť získať bezplatné poradenstvo o individuálnych nárokoch na dôchodok z nemeckého i slovenského pohľadu. Mnohé zaujímavé ale aj súrne potrebné informácie môžu tak byť sprostredkované priamo poistencom bez často zdĺhavých korešpondecií.

Doplňujúce informácie o pracovných možnostiach v Nemecku

Pre slovenských občanov, ktorí chcú v Spolkovej republike Nemecko pracovať je pracovný pobyt obmedzený (tzv. pravidlo 2+3+2 ). Pred začatím práce v Spolkovej republike Nemecko je potrebné požiadať a získať pracovné povolenie na príslušnom pracovnom úrade podľa miesta vykonávania práce. Bližšie informácie sú Vám k dispozícii na webových stránkach Spolkového úradu práce alebo Spolkového ministerstva hospodárstva a práce.
Veľvyslanectvo SRN už nie je zapojené do procesu hľadania pracovných možností a vydávania povolenia k pobytu a práci v Nemecku!

Príručka: Predpisy pre poskytovanie služieb a vykonávanie práce v oblasti voľného poskytovania služieb a zakladania pobočiek v rámci EU

Príručka informuje o predpisoch, ktoré treba dodržať v prípade keď zahraničné firmy poskytujú v Spolkovej republike Nemecko služby alebo vykonávajú inú prácu. Príručka je adresovaná hlavne podnikom, ktoré takéto služby zadávajú alebo samostatne vykonávajú.

Práca v Nemecku

Dame am Telefon

Práca v Nemecku

Bližšie informácie o základných podmienkach pre vznik pracovného pomeru v Nemecku nájdete na nižšie ponúknutých stránkach.

Internetový portál Make it in Germany víta medzinárodných odborníkov v Nemecku!

Make it in germany

„Make it in Germany!“: Srdečne vitajte. Na našej stránke sa dozviete ako si vzdelaný odborník môže úspešne vydláždiť cestu do Nemecka  – a prečo sa oplatí v Nemecku žiť a pracovať. Nemecká spolková vláda chce touto on-line-ponukou zabezpečiť už dnes jestvujúcu a v budúcnosti očakávanú vysokú potrebu odborníkov.

Uznávanie dokladov o vzdelaní v Nemecku

Dt_Siegel

Informácia v nemeckom a anglickom jazyku