Od 1. januára 2017 online: Nahlasovanie vyslaných pracovníkov zo zahraničia do Nemecka

Mindestlohn zväčšiť (© dpa-picture-alliance)

Nahlasovanie zamestnancov vyslaných z cudziny do Nemecka od  1. januára možné on-line

Zamestnancom, ktorí budú vyslaní do Nemecka, musia byť na obdobie výkonu ich práce poskytované pracovné podmienky platné v Nemecku, ako je napríklad minimálna mzda alebo minimálna dovolenka.

Zamestnávatelia so sídlom v cudzine, resp. agentúry práce, ktoré vysielajú zamestnancov do Nemecka, alebo ktorí si prenajímajú zamestnancov od agentúry práce so sídlom v cudzine, sú povinní colnému úradu nahlásiť svojich zamestnancov a ubezpečiť, že budú dodržané pracovné podmienky platné v Nemecku. Doteraz sa tieto hlásenia odovzdávali pravidelne faxom.

Od 1. januára 2017 sa majú hlásenia podávať on-line cez portál „Meldeportal-Mindestlohn“ ("Portál nahlasovania minimálnej mzdy"). Odovzdávanie hlásení faxom na známe faxové čísla je možné už len do 30. júna 2017.

Do portálu je možné vstúpiť od 1. januára 2017 priamo cez  stránku www.meldeportal-mindestlohn.de alebo www.zoll.de v rubrike „Services and Databases("Služby a databázy"). Po krátkom procese registrácie je možné podávať hlásenia on-line. Nemecká Colná správa tak poskytuje hospodárskym subjektom moderný a bezpečný nástroj na odovzdávanie hlásení.

Downloads

Leaflet "Minimum Wage Registration Website" [pdf, 268.7k] ("Portál nahlasovania minimálnej mzdy")

Text of the Odinance [pdf, 27.46k]Portál nahlasovania minimálnej mzdy

Further Information concerning "Minimum Wage Registration Website"

Mindestlohn-Leute

This leaflet will provide you with further information on "Minimum Wage Registration Website".

Ordinance Amending the Minimum Wage Reporting Ordinance

Anmeldung zu einem Portal

The ordinance gives further information concerning the implementation of the "Mindestlohnmeldeportal".