Spektrum konzulárnej pomoci

Kompetencie právneho a konzulárneho oddelenia:

 • vízové záležitosti, vrátane odsúhlasenia s ostatnými členmi Schengenskej dohody
 • vystavenie úradných dokumentov
 • zaobstaranie a legalizácia slovenských dokladov, overenia, potvrdenia
 • úradná a právna pomoc nemeckým úradom, doručenia, vypočutie svedkov
 • vystavenie pasov a detských preukazov pre Nemcov s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 • dobrovoľná registrácia nemeckých štátnych občanov s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 • informácie ohľadne štátnej príslušnosti, príjem žiadostí na zistenie štátnej príslušnosti, informácie v ostatných právnych otázkach (právne poradenstvo sa musí uskutočniť prostredníctvom právnikov)
 • organizácia písomných volieb do Nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) a do Európskeho parlamentu pre nemeckých štátnych príslušníkov s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 • poradenstvo / pomoc pre Nemcov pri nehodách a iných núdzových situáciach (pohotovostná služba)
 • starostlivosť o nemeckých väzňov
 • organizačné zabezpečenie humanitárnej pomoci

Spektrum konzulárnej pomoci