Podmienky pre udelenie víza pre občanov tretích štátov

Osoby, ktoré nemajú štátnu príšlušnosť niektorého z členských štátov EU (tzv. občania tretích štátov) a podliehajú v Nemecku vízovej povinnosti (viď. Zoznam vpravo na tejto strane), musia požiadať o vízum.

Pri podaní žiadosti o vízum je potrebné osobne predložiť na veľvyslanectve nasledovné doklady:

  • vyplnená a podpísaná žiadosť o vízum (tlačivo obdržíte na veľvyslanectve)
  • 2 biometrické fotografie pasového formátu
  • poistenie liečebných nákladov na cestu do zahraničia na celú dobu pobytu (platné pre všetky štáty šengenskej dohody, s pobočkou poisťovne v jednom zo štátov šengenskej dohody, poistné krytie musí byť min. vo výške 30 000,- Euro a musí zahŕňať aj prípadný transport späť)
  • prípadne výpis z účtu
  • prípadne nájomnú zmluvu
  • prípadne pracovnú zmluvu
  • prípadne dôkaz o spôsobe dopravy (letenku alebo cestovný lístok na vlak alebo autobus)
  • pri súkromných cestách: úradné pozvanie tzv. potvrdenie o prevzatí nákladov (Verpflichtungserlärung)
  • pri služobných cestách: prípadne pozvanie z Nemecka
  • pri služobných cestách: prípadne výpis z obchodného registra.

Veľvyslanectvo si vyhradzuje možnosť požadovať pri podaní žiadosti aj ďalšie doklady.

Poplatok za jednotné vízum pre všetky štáty šengenskej dohody je 60,- Euro a platí sa priamo pri podaní žiadosti.

Pri zamietnutí žiadosti, alebo jej stiahnutí nie je možné správny poplatok vrátiť naspäť.

Manželskí partneri slovenských občanov, ktorí majú inú štátnu príslušnosť sú od poplatkov oslobodení.

Upozorňujeme Vás, že žiadosť o vízum môže byť zamietnutá bez udania dôvodov. Pri zamietnutí žiadosti môžete okrem prípadov podľa § 83 ods.1 AufenthG (Zákona o pobyte) podať odvolanie alebo sťažnosť na Správnom súde.

Hodiny pre verejnosť

Vízové oddelenie veľvyslanectva je otvorené:

pondelok - štvrtok od 08.30  do 12.00

piatok                     od 08.30  do 11.00

Počas horeuvedených hodín môžete vízové oddelenie kontaktovať telefonicky alebo faxom:

Telefón: 00421 - (0)2 - 5920 4444

Telefax: 00421 - (0)2 - 5443 1480

víza pre občanov tretích štátov

Antragsformular Schengenvisum

Listina štátov, ktorých občania podliehajú vízovej povinnosti

Žiadosť o udelenie víza (stránka vo viacerých jazykoch)

Tu si môžete stiahnuť  žiadosť o udelenie víza v pdf-formáte.