Informácie o vstupe do Nemecka, vízovej povinnosti a colných predpisoch

Fingerabdruck für neuen Pass

Podmienky pre vstup do Nemecka

Pri vstupe do Nemecka ako aj počas celého pobytu ste povinní nosiť pri sebe platný cestovný pas alebo občiansky preukaz a tento na výzvu predložiť  (§ 8 FreizügG/EU)!

To platí aj po 21.12.2007, kedy Slovesko vstúpilo do Schengenu a hraničné kontroly boli zrušené.

Antragsformular Schengenvisum

Vízové predpisy

Vízová povinnosť pre občanov Slovenskej republiky bola zrušená vstupom Slovenska do Európskej únie dňa 01. mája 2004. Od tejto doby nie je pre slovenských občanov potrebné žiadne vízové konanie!

Pre občanov tretích štátov, ktorí potrebujú víza platí nasledovné:  

1) Štátni príslušníci tretích štátov, ktorí majú dlhodobý pobyt v Slovenskej republike sa môžu v Nemecku zdržiavať max. 3 mesiace na turistickej alebo služobnej ceste. 

2) Štátni príslušníci tretích štátov, ktorí v Slovenskej republike nemajú dlhodobý pobyt a chceli by na Slovensko alebo do Nemecka cestovať, si musia pred cestou požiadať o šengenské vízum vo svojej krajine (podľa toho, kde je hlavný cieľ ich cesty, podajú žiadosť na nemeckom alebo na slovenskom veľvyslanectve vo svojej krajine).

Nahlasovacia povinnosť pre cestujúcich z alebo do Európskej únie, ktorí prevážajú hotovosť vo výške 10.000 Euro a viac

Cestujúci, ktorí cestujú zo štátov mimo Európskej únie musia od 15. júna 2007 pri vstupe do Európskej únie nahlásiť hotovosť vo výške od 10.000 Euro na príslušnom národnom úrade. To isté platí pri výjazde z Európskej únie.

Vstup / Víza / Clo

Straßenszene

Obmedzenie kamiónovej dopravy od 01.07.-31.08.2013

LKW eilig auf der Straße

V čase od 1. júla do 31. augusta je každý rok v Spolkovej republike Nemecko obmedzená kamiónová doprava. Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 7,5 t ako aj nákladných vozidiel s prívesom.

Bližšie informácie v nemeckom a anglickom jazyku

Rozšírenie elektronického spoplatnenia pre nákladné vozidlá na cestných komunikáciách spolkového významu od 1. augusta 2012

Verkehrsschild

Elektronické spoplatnenie sa rošíri na cestné komunikácie spolkového významu s minimálne dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere, s jazdnými pruhmi priebežne oddelenými stredným pruhom alebo inými stavebnými úpravami s dĺžkou minimálne 4 km a priamym napojením na spolkovú diaľnicu...

Zriadenie ekologických zón v nemeckých veľkomestách

Elektroauto

Od roku 2008 sa v nemeckých mestách zriaďujú ekologické zóny.  V ekologických zónach smú jazdiť len vozidlá s platnou známkou, inak hrozia pokuty. To platí aj pre zahraničné vozidlá.