Podmienky vstupu pre slovenských štátnych občanov

Pri vstupe do Nemecka ako aj počas celého pobytu ste povinní nosiť pri sebe platný cestovný pas alebo občiansky preukaz a tento na výzvu predložiť((§ 8 FreizügG/EU)!

To platí aj po 21.12.2007, kedy Slovesko vstúpilo do Schengenu a hraničné kontroly boli zrušené.

Pri turistickom alebo služobnom pobyte, kde celková doba pobytu nepresiahne 3 mesiace nie je potrebné prihlásiť sa k pobytu.


Pri pobytoch, ktoré prekročia dobu 3 mesiace je potrebné prihlásiť sa podľa miesta pobytu na príslušnom prihlasovacom úrade. Na prihlasovacom úrade obdržíte Povolenie na pobyt na základe § 5 ods.1 Zákona o voľnom pobyte/EÚ.

Úrad je povinný preveriť, či máte dostatočné finančné prostriedky pre pobyt v Nemecku a primerané nemocenské poistenie.

Pre vstup a počas celého pobytu v Nemecku ste povinní vlastniť platný cestovný pas alebo iný preukaz totožnosti (§8 Zákona o voľnom pohybe/EÚ) a na vyzvanie sa týmto preukázať!

Rodinní príslušníci slovenských občanov, ktorí nemajú štátnu príslušnost niektorého členského štátu EÚ naďalej podliehajú vízovej povinnosti.

Doplňujúce informácie o pracovných možnostiach v Nemecku

Pre slovenských občanov, ktorí chcú v Spolkovej republike Nemecko pracovať je pracovný pobyt obmedzený (tzv. pravidlo 2+3+2 ). Pred začatím práce v Spolkovej republike Nemecko je potrebné požiadať a získať pracovné povolenie na príslušnom pracovnom úrade podľa miesta vykonávania práce. Bližšie informácie sú Vám k dispozícii na webových stránkach Spolkového úradu práce alebo Spolkového ministerstva hospodárstva a práce.
Veľvyslanectvo SRN už nie je zapojené do procesu hľadania pracovných možností a vydávania povolenia k pobytu a práci v Nemecku!

Predpoveď počasia na poludnie miestneho času (bez záruky)

Pressburg (Bratislava):
(25.11.2017)
8 °C

Počasie a presný čas v Nemecku

Berlin:
19:49:05 7 °C
Nemecká služba predpovede počasia