Veľvyslanectvo

Adresa, úradné hodiny a kontakt pre prípad núdze

Körperscanner

Bezpečnostné kontroly pri vstupe do budovy veľvyslanectva

Dôsledné kontroly pri vstupe sú na všetkých našich zastupiteľstvách nevyhnutné. Slúžia bezpečnosti našich návštevníkov a pracovníkov.

Veľvyslanec a jednotlivé oddelenia

Oboznámte sa s úlohami veľvyslanectva a nájdite kontakty na jednotlivých partnerov

Veľvyslanectvo a rezidencia

Tu Vám chceme predstaviť budovu veľvyslanectva a budovu novej rezidencie veľvyslanca.

Veľvyslanectvo

Poloha veľvyslanectva


Größere Karte anzeigen

Tu nás nájdete

Bezpečnostné kontroly pri vstupe do budovy veľvyslanectva

Körperscanner

Dôsledné kontroly pri vstupe sú na všetkých našich zastupiteľstvách nevyhnutné. Slúžia bezpečnosti našich návštevníkov a pracovníkov.