Bezpečnostné kontroly pri vstupe do budovy veľvyslanectva

Körperscanner zväčšiť (© picture alliance / dpa)

Dôsledné kontroly pri vstupe sú na všetkých našich zastupiteľstvách nevyhnutné. Slúžia bezpečnosti našich návštevníkov a pracovníkov.

Vaša spolupráca a Vaše pochopenie môže tento proces výrazne uľahčiť. Aby sa bezpečnostná kontrola pri vstupe na veľvyslkanectvo zjedndušila a urýchlila, odporúčame Vám nepriniesť si žiadnu batožinu.

Zbrane a nebezpečné predmety sa na veľvyslanectvo nesmú dopravovať.

Pri vstupe do bezpečnostnej zóny budete Vy i predmety, ktoré máte so sebou, podrobené kontrole. Mobilné telefóny a iné obrazové a zvukové záznamníky musia byť odovzdané pri vstupe, kde budú uchované a opäť Vám odovzdané po ukončení Vašej návštevy.

Majte so sebou preto len predmety, ktoré sú pri návšteve veľvyslanectva nevyhnutné.