Oblasť pôsobenia

Do oblasti pôsobenia veľvyslanectva spadá celá Slovenská republika.

Okrem veľvyslanectva existuje v Slovenskej republike ďalšie zastupiteľstvo Spolkovej republiky Nemecko:   Honorárny konzulát v Košiciach