Činnost nemeckého honorárneho konzula v Košiciach

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland zväčšiť (© Auswärtiges Amt)

Geografická poloha Bratislavy na úplnom západe Slovenska má za následok koncentráciu väčšiny aktivít Nemeckého veľvyslanectva v tejto časti krajiny. Bratislava je nielen politickým, ale aj hospodársky a kultúrnym centrom Slovenska. Vďaka vymenovaniu profesora Dr. Juraja Banského za nemeckého honorárneho konzula v Košiciach mohlo veľvyslanectvo zintenzívniť nemeckú prítomnosť na Východe Slovenska.

Od svojho vymenovania dňa 20.10.2011 sa honorátny konzul prof. Dr. Banský zasadzuje za posilnenie hospodárskeho priestoru východného Slovenska pre nemeckých investorov.

Okrem toho udržiava kontakt so zástupcami Karpatskonemeckého spolku na Slovensku so sídlom v Košiciach, pomáha veľvyslanectvu pri príprave kultúrnych projektov na východe Slovenska predovšetkým so zreteľom na Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, navštevuje školy a univerzity.

VIA FORUM 2017 – Slovensko-nemecké podnikateľské fórum

VIA FORUM

Od 25.09.2017 sa koná 2. ročník VIA FORUM v Košiciach.