Hospodárska správa

Zodpovedná

Herta Maria David-Klein

Činnosť

Hospdárska správa je zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s vnútornou prevádzkou veľvyslanectva. Zahŕňa to organizačné, technické a bezbečnostno-technické otázky, ako aj hospodárenie budovy sídla veľvyslanetcva a rezidencie veľvyslanca, materiálne zabezpečenie, personalistiku, financie a komunikačné zariadenia. Vedúci, resp. vedúca hospodárskej správy nesie označenie "kancelár" resp.  "kancelárka".

Hospodárska správa

Haus der Kulturen