Tlačový referát

Zodpovedný

Marian Gordzielik

  

Činnosť

Tlačový referát informuje slovenské médiá a verejnosť o politike Spolkovej vlády a o Nemecku všeobecne. Tlačový referent udržiava kontakty so zástupcami slovenských médií. Ďalšou dôležitou úlohou tlačového referátu je vyhodnocovanie slovenských médií v súvislosti s Nemeckom. Pravidelne posiela správu o obraze slovenských médií Spolkovému ministerstvu zahraničných vecí a Tlačovému a informačnému úradu Spolkovej vlády.

Akreditovanie novinárov
Akreditovanie zahraničných novinárov v Nemecku prebieha cez Tlačový a informačný úrad Spolkovej vlády.


O akreditácii zahraničných novinárov v Slovenskej republike podáva informácie Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR (Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, tel.: 00421 (0)7 59783621).