Štáb vojenského pridelenca

Pridelenec obrany:                   podplukovník gšt. Joachim SCHMIDT

Vedúci kancelárie:                    rotmajster Christian HUDINA

Pole pôsobenia Štábu vojenského pridelenca zahŕňa všetky vojensko-technické a zbrojnohospodárske úlohy Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.

Pritom ako vedúci Štábu pridelenca obrany reprezentuje pridelenec obrany Bundeswehr (Spolkové ozbrojené sily) voči slovenskému Ministerstvu obrany a Generálnemu štábu slovenských Ozbrojených síl. Pridelenec obrany informuje o nemeckej bezpečnostnej politike, o Bundeswehri ako aj o obrannotechnických a zbrojnohospodárskych záležitostiach.

K významným úlohám pridelenca obrany patrí poradenstvo veľvyslanca vo všetkých bezpečnostno- a vojenskopolitických otázkach a podpora spolupráce medzi slovenskými ozbrojenými silami a Bundeswehrom.

Pre nemecké a slovenské podniky je pridelenec obrany partnerom v obrannotechnických a zbrojnohospodárskych záležitostiach. Udržiava preto kontakty s firmami slovenského zbrojnotechnického priemyslu.

Ďalšie podrobné Informácie k bezpečnostnej politike Spolkovej republiky Nemecko a k Bundeswehru ponúka internetové prepojenie na Bundeswehr.

Informácie o činnosti Štábu vojenského pridelenca

Na tejto stránke nájdete informácie o aktuálnych aktivitách Štábu vojenského pridelenca v nemeckom jazyku

Štáb vojenského pridelenca