Referát kultúry

Zodpovedný

Marian Gordzielik

  

Činnosť

Kultúrne odddelenie veľvyslanectva koordinuje nemeckú kultúrnu politiku a jej predstavovanie na Slovensku a podporuje rozvoj kultúrnych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskou republikou.

V úzkej spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave, nemeckou odbornou poradkyňou Centrály pre zahraničné školstvo (ZfA) pani Gudrun Telge a DAAD podporuje germanistiku, vyučovanie nemčiny na školách a všeobecne nemecký jazyk  na Slovensku.


Kultúrne oddelenie podporuje a podnecuje spoluprácu vo vysokoškolskej oblasti  (sprostredkovanie lektorov, štúdijné poradenstvo) a vo vedeckej oblasti a v oblasti knihovníctva.


Dôležitou súčasťou práce nemeckého kultúrneho referátu je podpora nemeckej menšiny na Slovensku.

V oblasti umenia spolupracuje veľvyslanectvo úzko s Goetheho inštitútom. Pozvania nemeckých umelcov na Slovensko sem patria rovnako ako podpora spoločných projektov alebo sprostredkovanie kontaktov slovenským umelcom.

Ďalšie informácie k nemecko-slovenským kultúrnym vzťahom a dôležité linky nájdete pod: Kultúra a vzdelanie