Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike

Joachim Bleicker

narodený 23. apríla 1958 vo Wuppertali, evanjelického vierovyznania,
maturita 1977 v Kasseli, štúdium práva v Göttingene a Lausanne

1985 – 1987   vedecký spolupracovník na Ústave pre práva národov na Univerzite Georga Augusta v Göttingene

1987              vstup do nemeckých diplomatických služieb

1987 – 1988   styčný úradník na Foreign and Commonwealth Office v Londýne

1989 – 1990   referent pre lodnú plavbu a turizmus na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí v Bonne

1990 – 1993   Referent pre menšiny na Nemeckom veľvyslanectve vo Varšave

1993 – 1996   Referent pre Poľsko a Českú republiku na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí v Bonne

1996 - 1997   stýčný úradník v US-Department of State vo Washingtone D.C.

1997 – 2000   veľvyslanecký radca prer Európu, Áziu a Oceániu na Nemeckom veľvyslanectve vo Washingtone

2000 – 2003   zástupca vedúceho Odboru stredovýchodnej a severnej Európy na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí v Berlíne

2003 – 2005   stály zástupca veľvyslanca na Nemeckom veľvyslanectve v Belehrade

2005 – 2008   vedúci Odboru západného Balkánu na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí v Berlíne

2008 – 2011   Generálny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Gdaňsku

2011 – 2014   vyslanec a stály zástupca na Nemeckom veľvyslanectve vo Varšave

2014 – 2016   splnomocnenec Spolkového ministerstva zahraničných vecí v Berlíne pre vzťahy s členskými štátmi EÚ, ako aj cezhraničnú a regionálnu spoluprácu

od 08.2016   Nemecký veľvyslanec v Slovenskej republike