Veľvyslanec a jednotlivé oddelenia

Referát pre hospodárske záležitosti

Štáb vojenského pridelenca

K veľvyslanectvu patrí aj štáb vojenského pridelenca

Hospodárska správa

Hospdárska správa je zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s vnútornou prevádzkou veľvyslanectva.

Veľvyslanec a jednotlivé oddelenia

Poloha veľvyslanectva


Größere Karte anzeigen

Tu nás nájdete

Bezpečnostné kontroly pri vstupe do budovy veľvyslanectva

Körperscanner

Dôsledné kontroly pri vstupe sú na všetkých našich zastupiteľstvách nevyhnutné. Slúžia bezpečnosti našich návštevníkov a pracovníkov.