Veľvyslanec a jednotlivé oddelenia

Referát pre hospodárske záležitosti

Štáb vojenského pridelenca

K veľvyslanectvu patrí aj štáb vojenského pridelenca

Hospodárska správa

Hospdárska správa je zodpovedná za všetky úlohy súvisiace s vnútornou prevádzkou veľvyslanectva.

Veľvyslanec a jednotlivé oddelenia

Poloha veľvyslanectva


Größere Karte anzeigen

Tu nás nájdete

Návštevy veľvyslanca

Tu nájdete informácie o návštevách veľvyslanca.

Tlačové vyhlásenia veľvyslanectva

Tu nájdete všetky tlačové vyhlásenia Nemeckého veľvyslanectva