Veľvyslanectvo

Budova Nemeckého veľvyslanectva Bratislava © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava

Veľvyslanec Joachim Bleicker © Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava

Oblasti činnosti veľvyslanectva

Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave je oficiálnym zastúpením Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike. Okruhy jeho pôsobenia zahŕňajú všetky oblasti bilaterálnych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom, pričom ústrednými témami sú zahraničná, bezpečnostná a európska politika, hospodárstvo a kultúra. Najdôležitejším cieľom pôsobenia veľvyslanectva je podpora priateľských a dobrých susedských vzťahov medzi našimi krajinami. Informácie o úlohách veľvyslanectva a kontaktných osobách nájdete v ďalšom texte.

Kontakt s Nemeckým veľvyslanectvom Bratislava © Colourbox

Otváracie hodiny & zastihnuteľnosť

Tu nájdete naše kontaktné údaje ako aj informácie o našich otváracích hodinách a adrese Nemeckého veľvyslanectva Bratislava.

Študentská a právnická koncipientská prax na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí © picture alliance/dpa

Prax a právnická koncipientská stáž na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí

Praktikanti na Nemeckom veľvyslanectve Bratislava praxujú spravidla súčasne na všetkých oddeleniach. Informácie o študijnej praxi a právnickej koncipientskej stáži na Spolkovom ministerstve zahraničných vecí nájdete na stránkach ministerstva.

Bezbariérovosť © Colourbox

Poverená osoba pre bezbariérovosť na nemeckom veľvyslanectve Bratislava

Nemecké veľvyslanectvo Bratislava disponuje výťahom, celkom bezbariérový prístup však, žiaľ, nejestvuje, pretože vo vchode sú dva schody. Individuálne riešenia sú možné po dohovore. Kontaktná osoba pre otázky občanov v súvislosti s bezbariérovosťou na Slovensku je vedúca správy veľvyslanectva pani Herta Maria David-Klein.

Korruptionsprävention

Smernica prevencie pred korupciou v spolkovej správe z 30. júla 2004 určuje právny rámec úloh prevencie pred korupciou v centrále Spolkového ministerstva zahraničných vecí a na jeho zahraničných zastupiteľstvách. Smernica je zacielená na poskytnutie zrozumiteľných úprav s nemnohými reguláciami pre integrálne, férové a transparentné správne konania.