1. Bratislavaer Burg Vitajte na stránkach Nemeckého veľvyslanectva Bratislava!
  2. Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation Reformácia - bohoslužba v Banskej Štiavnici
  3. Nachbarschaftsvertrag mit CSFR unterzeichnet 25 rokov dobrých susedských vzťahov
Bratislavaer Burg

Vitajte na stránkach Nemeckého veľvyslanectva Bratislava!

Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation

Reformácia - bohoslužba v Banskej Štiavnici

Nachbarschaftsvertrag mit CSFR unterzeichnet

25 rokov dobrých susedských vzťahov

Clara Schuhmann

Umelecká sebaobrana s pomocou Clary Schuhmann: Zahraničná premiéra „Clary“ od Niny Omilian v Bratislave.

Dňa 6.04. o 19.30 hod. uvedie divadlo Malá scéna v Bratislave s podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí hudobno-divadelné predstavenie Niny Omilian v nemeckom jazyku „Sein Bildnis wunderselig - Clara Schumann und die Erinnerung“ (Oddaná zázračnému obrazu manžela - Clara Schumann a jej spomienky).

Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation

Veľvyslanec Bleicker sa zúčastnil na bohoslužbe v Banskej štiavnici k výročiu reformácie.

Reformácia je svetová občianka – Ako spoločné európske kultúrne dedičstvo spája aj Slovákov a Nemcov.

Richard von Weizsäcker - erster Staatsbesuch in der Tschechoslowakei 1991

25 rokov zmluvy o dobrých susedských vzťahoch

Dnes pred 25 rokmi bola podpísaná zmluva o dobrých susedských vzťahoch medzi Nemeckom a Českou a Slovenskou federatívnou republikou. Pri tejto rpíležitosti prijali ministri zahraničných vecí Sigmar Gabriel, Miroslav Lajčák a Ľubomír Zaorálek spoločné vyhlásenie: Prihlásili sa v ňom k spoločne konajúcej , silnej, dôveryhodnej Európe - ako k jedinej odpovedi na súčasné výzvy sveta.

Europanetzwerk Deutsch

Uchádzajte sa o jazykové kurzy v Nemecku!

Vedúci pracovníci ministerstiev krajín EÚ, teda aj Slovenska, majú aj v tomto roku možnosť uchádzať sa o účasť na exkluzívnych jedno- až dvojtýždňových jazykových kurzoch Europanetzwerk Deutsch. Ide o dlhoročný atraktívny program, ktorý je organizovaný nemeckým Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí a Goetheho inštitútom. Kurzy sa uskutočňujú v Berlíne, Hamburgu, Drážďanoch, Mníchove, Düsseldorfe, Frankfurte a Wiesbadene. V rámci niektorých kurzov sú plánované cesty do Bruselu.

Duale Akademie in Devínska Nová Ves

Der deutsche Botschafter besucht die Duale Akademie in Devínska Nová Ves

Na pozvanie predsedu predstavenstva Volkswagenu Erica Reutinga navštívil veľvyslanec Bleicker 08.02. Duálnu akadémiu v Devínskej Novej Vsi.

Antrittsbesuch Botschafter Bleicker zusammen mit französichem Botschafer Léonzi beim Bildungsminister Plavčan

Nemecký a francúzsky veľvyslanec na spoločnej vstupnej návšteve u ministra školstva Plavčana

Nemecký a francúzsky veľvyslanec – Joachim Bleicker a Christophe Léonzi – hovorili dňa 25.01. počas  spoločnej vstupnej návštevy u ministra školstva Petra Plavčana o možnostiach hlbšej bilaterálnej spolupráce v otázkach vzdelávania.

Veľvyslanec Bleicker na oficiálnom otvorení NATO Force INTEGRATION UNIT v Bratislave vo Vajnoroch

Dňa 24. januára 2017 sa veľvyslanec Bleicker – v sprievode nemeckého pridelenca obrany – zúčastnil na oficiálnej otváracej ceremónii tzv. NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU) na Slovcensku.

Konferenz zur Dualen Ausbíldung

Duálne vzdelávanie: Dobrá voľba pre absolventov škôl, výhoda pre krajinu ako hospodársku lokalitu!

19. januára 2017 usporiadalo slovenské Ministerstvo školstva v Bratislave konferenciu o duálnom vzdelávaní.

Bundesverdienstkreuzverleihung an Jack Händler

Veľvyslanec Bleicker udelil Jackovi Martinovi Händlerovi Kríž za zásluhy

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko, Joachim Bleicker, odovzdal dňa 18. januára Jackovi Martinovi Händlerovi za jeho mimoriadne zásluhy pre Spolkovú republiku Nemecko kríž Spolkovej republiky za zásluhy na stuhe.

100 Top Sehenswürdigkeiten Deutschlands - Schülerwettbewerb

Súťaž „100 NAJ turistických atrakcií Nemecka“ v rezidencii veľvyslanca

Dňa 7. decembra bol vyhlásený víťaz žiackej súťaže, ktorú zorganizovala Nemecká centrála pre turistiku. V rámci tematickej kampane „100 NAJ turistických atrakcií“ vyzvala centrála cez svoju webovú stránku www.germany.travel/sutaz slovenských žiakov vo veku 7 až 14 rokov z tried z vyučovaním nemeckého jazyka, aby vymodelovali jednu zo zaujímavých nemeckých turistických pozoruhodností.

Verleihung der Ehrenkreuze

Veľvyslanec Bleicker udelil čestný kríž Bundeswehru v zlate náčelníkovi generálneho štábu slovenských ozbrojených síl

Za účasti slovenského ministra obrany Ing. Petra Gajdoša, ako aj oboch štátnych tajomníkov Ing. Róberta Ondrejscáka a Ing. Mariána Saloňa slávnostne vyznamenal veľvyslanec Joachim Bleicker dňa 01. decembra 2016 náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generála Milana Maxima zlatým čestným krížom Bundeswehru a bývalého riaditeľa odboru medzinárodnej spolupráce Ministertva obrany SR Miloslava Ivančíka strieborným čestným krížom Bundeswehru.

Weihnachtsbasar 2016

Charitatívny vianočný bazár

Na tohtoročnom vianočnom bazári Medzinárodného klubu žien v prvú adventnú nedeľu sa zúčastnilo aj nemecké veľvyslanectvo.

Europanetzwerk Deutsch

Veľvyslanec Bleicker na „Európskej sieti pre nemčinu 2017" v Goetheho inštitúte Bratislava

Goetheho inštitút a Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave predstavili 21. novembra v knižnici Goetheho inštitútu program „Európska sieť pre nemčinu“ pre úradníkov ministerstiev vo vedúcich funkciách na rok 2017.

27. Jahrestag der samtenen Revolution

Výročie nežnej revolúcie

17. novembra 2016, v spomienkový deň boja za slobodu a demokraciu, sa v Bratislave uskutočnili dve verejné podujatia - jedno na cintoríne Vrakuňa a jedno pri "Bráne slobody" pod hradom Devín.

Volkstraiertag in Bratislava 2016

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2016

Ústredná pietna spomienka k národnému dňu smútku nemeckého veľvyslanectva v spolupráci s nemeckým spolkom starostlivosti o vojnové hroby na Slovensku sa konala 13. novembra 2016 ako akždý rok na nemeckom vojenskom cintoríne v Bratislave-Vrakuni.

Nemecké veľvyslanectvo na Facebooku

Prejsť na facebook

Kontakt na veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo nám. 10

813 03 Bratislava

Tel.: +421 - 2 - 5920 4400 / 4440

Fax: +421 - 2 - 5441 9634

Fax: +49 - 30 - 1817 67205 (výlučne pre nemecké úrady)

Joachim Bleicker

Germany for United Nations Security Council 2019-20

(© AA)

Peace, justice, innovation, partnership - these are the things Germany wants to play in the United Nations. That is why we are standing for a seat in the United Nations Security Council 2019/20 - "an organization more important than ever," said Foreign Minister Steinmeier.

Nemecké inštitúcie na Slovensku

Aktuálne štipendiá a výberové konania