Vitajte na stránkach Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave

[Wichtiger Hinweis]

Dňa 25.09.2014 zostane veľvyslanectvo zatvorené.

Deutscher Botschafter bei DSIHK

Nemecký veľvyslanec v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore

Veľvyslanec Dr. Götz sa 09.09.2014 zúčastnil zhromaždenia členov Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

Veľvyslanec Dr. Götz na pietnej spomienke obetiam holocaustu v Bratislave

Na pozvanie Múzea židovskej kultúry v Bratislave položil veľvyslanec Dr. Thomas Götz v Pamätný deň obetí holocaustu 9. septembra 2014 pri Pamätníku holocaustu v Bratislave veniec.

Nemecké vojenské letectvo sa znovu zúčastnilo na Slovenskom medzinárodnom leteckom dni

Nemecké vzdušné sily sa dňa 30. a 31. augusta zúčastnili dvoma stíhacími bombardérmi typu TORNADO na Medzinárodných leteckých dňoch na letisku Sliač pri Banskej Bystrici.

70. výročie Slovenského národného povstania

Dňa 29. augusta položili stály zástupca veľvyslanca, chargé dáffaires nemeckého veľvyslanectva, Dr. Barth a pridelenec obrany, podplukovník gšt. Ukerwitz, pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania veniec k pamätníku v Banskej Bystrici.

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz zúčastnil spomienkovej slávnosti obetiam Rómskeho holocaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Na pozvanie splnomocnenca vlády SR pre Rómske otázky pána Petra Polláka sa veľvyslanec Dr. Thomas Götz dňa 2. augusta 2014 zúčastnil spomienkovej slávnosti obetiam Rómskeho holocaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa stretol na radnici mesta s primátorom Mgr. Petrom Gogolom

Počas návštevy Banskej Bystrice 2. augusta 2014 sa veľvyslanec Dr. Thomas Götz stretol na radnici mesta s primátorom Mgr. Petrom Gogolom

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa stretol so štátnym tajomníkom pánom Petrom Javorčíkom

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa stretol 29.07.2014 so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pánom Petrom Javorčíkom.

Botschafter Dr. Götz mit AM Lajčák

Veľvyslanec Dr. Götz odovzdal prezidentovi Kiskovi svoje poverovacie listiny

Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, prijal dňa 21. júla 2014 pri príležitosti odovzdania poverovacích listín nového nemeckého veľvyslanca na Slovensku, Dr. Thomasa Götza.

Botschafter Dr. Götz mit AM Lajčák

Nemecký veľvyslanec Dr. Götz u slovenského ministra zahraničných vecí Lajčáka

Designovaný nemecký veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa 14.07.2014 stretol na prvom rozhovore so slovenským podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom.

Kladenie vencov k pamätníku generála Štefánika

Dňa 1. júla sa pridelenec obrany nemeckého veľvyslanectva Lars Ukerwitz zúčastnil na pozvanie ministra vnútra na spomienkovom podujatí v Brezovej pod Bradlom

Prijatie prvej základnej školy na Slovensku a v poradí už 7. gymnázia v bratislavskom kraji do siete nemeckých partnerských škôl

Dňa 23.06.2014 bol prvej základnej škole na Slovensku za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, do ktorej škola patrí, slávnostne odovzdaný z rúk chargé d´affaire Nemeckého veľvyslanectva Reinharda Wiemera titul a plaketa "Nemecká partnerská škola", ktorú prevzal riaditeľ školy Za Kasárňou v Bratislave Dr. Milan Ščasný.

DaS Fest - Druhý nemecko-slovenský rodinný deň

Dňa 21. júna 2014 sa na námestí Eurovea v Bratislave pod názvom „DaS Fest“ uskutoční už druhý nemecko-slovenský deň pre rodiny. Návštevníci si tu budú môcť od 10.00 do 20.00 hod. užívať nemeckú kuchyňu, hry, súťaže pre deti a mládež, ako aj hudobný program z pódia, medzi inými aj s Darou Rolins.

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov gymnáziám z Bratislavského regiónu

150 jazykových diplomov odovzdalo Nemecké veľvyslanectvo v bratislavskom regióne žiakom šiestich gymnázií: Jána Papánka (Vazovova), Ivana Horvátha, Laca  Novomeského (Tomášikova), Mercury, Malacky a Gymnázia Bilíkova, ktoré so 49 diplomami predstavuje navyšší podiel. Už viac tisícok absolventov tohto regiónu, kde je záujem o nemčinu výnimočne vysoký, obdržalo od roku 1998 nemecký jazykový diplom II. stupňa Konferencie ministrov kultúry.

Návrat do veterného mesta

V spolupráci s Univerzitnou knižnicou Bratislava a Nemeckým kultúrnym fórom východná a stredná Európa uviedlo Nemecké veľvyslanectvo dňa 13.06. v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave dokument mestskej kronikárky hlavného mesta kultúry Košice 2013, Kristiny Forbat, pod titulom: "Návrat do veterného mesta".

Slávnsotné odovzdávanie jazykových diplomov školám z Košíc, Humenného a Michaloviec a prijatie nových škôl DSD z Prešova a Medzeva

V knižnici Goetheho inštitútu v priestoroch Štátnej knižnice Košice slávnostne odovzdalo Nemecké veľvyslanectvo dňa 28.05.2014 jazykové diplomy Konferencie Ministrov kultúry I. a II. stupňa žiakom siedmich škôl z východoslovenského regiónu. Dňa 30.05.2014 slávnostne obdržali svoje jazykové diplomy aj maturanti Gymnázia Mercury v Bratislave.

Konzulárny konzultačný deň 26. mája 2014 v Košiciach

Po prvý raz po dlhých rokoch sa v sídle nemeckého honorárneho konzula v Košiciach konal konzulárny konzultačný deň.

Osvedčenia o udelení štipendia DAAD

Dňa 21.05. sa na Nemeckom veľvyslanectve slávnostne odovzdávali osvedčenia o udelní štipendia DAAD na nasledujúci akademický rok. 20 študentov a 4 mladí vedci zo Slovenska budú môcť vďaka týmto štipendiám absolvovať časť štúdia, výskumu alebo letný jazykový kurz v Nemecku.

[Wettervorhersage, mittags Ortszeit (ohne Gewähr)]

Pressburg (Bratislava):
(18.09.2014)
22 °C

Počasie a presný čas v Nemecku

Berlin:
23:35:58 19 °C
[Deutscher Wetterdienst]

Kontakt na veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo nám. 10

813 03 Bratislava

Tel.: +421 - 2 - 5920 4400 / 4440

Fax: +421 - 2 - 5441 9634

Fax: +49 - 30 - 1817 67205 (výlučne pre nemecké úrady)

Dr. Thomas Götz

Nemecké inštitúcie na Slovensku

Okrem Nemeckého veľvyslanectva pôsobia na Slovensku ďalšie nemecké inštitúcie: či je to Goetheho inštitút, DAAD, Karpatskonemecká menšina alebo obchodná komora - tu Vám ponúkame ich prehľad.

Nemecké umenie na Slovensku

Tu nájdete informácie k vystúpeniam a prezentáciám nemeckých umelcov na Slovensku, k podujatiam, na ktorých sa môžete stretnúť s nemeckou kultúrou.

Študovali ste, bádali ste, pracovali ste alebo ste sa ďalej vzdelávali v Nemecku? Hľadáte možnosti, ako by ste udržali, rozšírili alebo využili Vaše kompetencie a kontakty?

 

Zaregistrujte sa na nemeckom portáli „Alumni“:

www.alumniportal-deutschland.org

Aktuálne štipendiá a výberové konania

Studieren

Rôzne inštitúcie, univerzity a organizácie informujú veľvyslanectvo o výberových konaniach a štipendiách. Tu nájdete aktuálne ponuky pre žiakov, učitel'ov, študentov a doktorantov.

Ďalšie informácie k téme štipendiá pre študentov nájdete v rubrike Kultúra a vzdelanie, ak kliknete na "Štúdium v Nemecku".