Bratislavaer Burg

Vitajte na stránkach Nemeckého veľvyslanectva na Slovensku

Vyznamenanie Dr. Michala Bochina z Ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby

V rámci malej oslavy vyznamenal veľvyslanec Dr. Thomas Götz 8. februára 2016 pána Dr. Michala Bochina - regionálneho zástupcu Ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby na Slovensku - záslužným krížom Bundeswehru v zlate.

VW-CEO Reimold beim AM Lajcak

Rozlúčka s Albrechtom Reimoldom

Pri príležitosti rozlúčky s predsedom predstavenstva Volkswagen Slovakia a.s. pánom Albrechtom Reimoldom podával podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Dr. Miroslav Lajčák 27. januára obed v Palugyayovom paláci, na ktorom sa zúčastnil aj veľvyslanec Dr. Thomas Götz.

70. ročník kurzu diplomatov Spolkového ministerstva zahraničných vecí na návšteve v Bratislave

V rámci svojho vzdelávania navštívilo Viedeň a Bratislavu 26 budúcich nemeckých diplomatov.

Logo des deutschen OSZE-Vorsitzes 2016

Nemecko prevzalo od januára 2016 na jeden rok predsedníctvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)

S hlavným motívom „Obnoviť dialóg, znovuvybudovať dôveru, znovunastoliť bezpečnosť“ sa Spolková vláda chce zasadiť za posilnenie inštrumentov a inštitúcií OBSE, podporiť dialóg medzi účstníckymi štátmi OBSE a tým znovuvybudovať dôveru v Európe.

Ďalšie informácie nájdete na nasledovných stránkach:

Návšteva v Gabčíkove

Spoločne s francúzskym kolegom Didierom Lopinotom navštívil veľvyslanec Dr. Thomas Götz  17. decembra 2015 ubytovacie zariadenie pre žiadateľov o azyl v Gabčíkove.

Ukončenie kurzu „European Energy Manager (EUREM)“

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz prijal 16. decembra 2015 absolventov kurzu „European Energy Manager (EUREM)“ vo svojej rezidencii, aby im odovzdal záverečné certifikáty.

Prof. Dr. Friedrich Heckmann: „Utečenci, azyl a migrácia – aktuálne výzvy v Európe“

Medzi 8. a 11. decembrom navštívil Slovensko profesor Dr. Friedrich Heckmann, vedúci Európskeho fóra pre migračné štúdie na Univezite Bamberg.

Bývalý spolkový kancelár Gerhard Schröder v Bratislave

ývalý spolkový kancelár Gerhard Schröder vystúpil 02. decembra 2015 s príhovorom k budúcnosti Európy, ktorý vzbudil veľkú pozornosť.

Otvorenie výstavy „Renewables – made in Germany“ na Slovensku s podporou Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave

V pondelok, 23. 11. 2015 sa Bratislava stala ďalším miestom, kde si bude možné nasledujúce tri týždne prezrieť technologickú výstavu „Renewables – made in Germany“, ktorá bola doposiaľ inštalovaná vo viac než 100 štátoch na celom svete.

Gedenken der Opfer des kommunistischen Regimes

Spomienka na obete komunistického režimu

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu položil veľvyslanec Dr. Thomas Götz  17. novembra 2015 na pozvanie Konfederácie politických väzňov Slovenska veniec pri pamätníku „Brána slobody“ v Devíne.

Volkstrauertag 2015

Spomienková slávnosť pri príležitosti Dňa národného smútku 2015

Centrálna spomienková slávnosť pri príležitosti Dňa národného smútku sa na Slovensku konala 15. novembra 2015 na nemeckom vojenskom cintoríne vo Vrakuni v Bratislave.

Botschafter Dr. Götz trifft Staatsminister a.D. Michael Georg Link

Stretnutie s bývalým štátnym ministrom Michaelom Georgom Linkom

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa 12. novembra 2015 stretol s riaditeľom kancelárie OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) vo Varšave, bývalým štátnym ministrom Michaelom Georgom Linkom, aby s ním prediskutoval aktuálne otázky v rámci OBSE.

Empfang zum Tag der Deutschen Einheit

Recepcia pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty

Približne 400 hostí z oblasti politiky, hospodárstva a kultúry prijalo 05. októbra 2015 pozvanie veľvyslanca Dr. Thomas Götza na recepciu pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty.

Vysoké vyznamenanie zástupcom Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz slávnostne udelil dňa 28. septembra 2015 veliteľovi Vojenskej akadémie Milana Rastislava Štefánika, brigádnemu generálovi Borisovi Ďurkechovi, zlatý čestný kríž Bundeswehru a Elene Orfanusovej, vedúcej oddelenia bilaterálnych vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, strieborný zlatý kríž Bundeswehru.

Besuch der Fa Mühlbauer Technologies

Nová výrobná hala firmy Muehlbauer Technologies

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa 25. septembra 2015 zúčastnil otvorenia novej výrobnej haly firmy Muehlbauer Technologies v Nitre.

Staatssekretär Schütte mit dem Schulminister Draxler

Štátny tajomník Dr. Schütte navštívil Slovensko

Štátny tajomník nemeckého Spolkového ministerstva vzdelávania a vedy Dr. Georg Schütte navštívil 24. a 25. septembra 2015 Slovensko.

Kontakt na veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo nám. 10

813 03 Bratislava

Tel.: +421 - 2 - 5920 4400 / 4440

Fax: +421 - 2 - 5441 9634

Fax: +49 - 30 - 1817 67205 (výlučne pre nemecké úrady)

Nemecké veľvyslanectvo na Facebooku

Prejsť na facebook

Dr. Thomas Götz

Medveď „Buddy Bär“ Bratislava

Buddy-Bär Berlin

Na mnohých veľvyslanectvách a konzulátoch Spolkovej republiky Nemecko dnes stojí Buddy Bär, vítajúci vchádzajúcich hostí. Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko hľadá umelcov, ktorí by umelecky dotvorili dvoch medveďov, tzv. „Buddy Bär-ov“. Jeden z nich má byť umiestnený pred Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko a druhý pred rezidenciou nemeckého veľvyslanca v Bratislave. 

Regionálne podnikateľské fórum pre východné Slovensko v máji 2016

Východoslovenská investičná agentúra (VIA) usporiada od 11. – 13. mája 2016 v Košiciach „VIA FORUM 2016 – Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum – InteReCo 2016“.

Nemecké inštitúcie na Slovensku

Okrem Nemeckého veľvyslanectva pôsobia na Slovensku ďalšie nemecké inštitúcie: či je to Goetheho inštitút, DAAD, Karpatskonemecká menšina alebo obchodná komora - tu Vám ponúkame ich prehľad.

Študovali ste, bádali ste, pracovali ste alebo ste sa ďalej vzdelávali v Nemecku? Hľadáte možnosti, ako by ste udržali, rozšírili alebo využili Vaše kompetencie a kontakty?

 

Zaregistrujte sa na nemeckom portáli „Alumni“:

www.alumniportal-deutschland.org

Aktuálne štipendiá a výberové konania

M100 Young European Jounalists

Rôzne inštitúcie, univerzity a organizácie informujú veľvyslanectvo o výberových konaniach a štipendiách. Tu nájdete aktuálne ponuky pre žiakov, učitel'ov, študentov a doktorantov.

Ďalšie informácie k téme štipendiá pre študentov nájdete v rubrike Kultúra a vzdelanie, ak kliknete na "Štúdium v Nemecku".